ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุดเท่าไหร่

ประหยัดเงิน วิธีประหยัดเงิน pantip  ประหยัดเงินยังไง  กินอยู่อย่างประหยัด 1 เดือ  ประหยัดเงิน ภาษาอังกฤษ  วิธีประหยัดเงินในกระเป๋า  การประหยัด  วิธีประหยัดเงิน ชีวิตมนุษย์เงินเดือน  การประหยัด คือ

 

ประหยัดเงิน เช็กรายละเอียดโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566” ซื้อสินค้า-บริการอะไรได้บ้าง และจะได้สิทธิภาษีคืนกี่บาทมาตรการช้อปดีมีคืน คือ การนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า บริการ และการเติมน้ำมัน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2566 มาลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2566 ที่จะต้องยื่นภาษีในปี 2567 ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยมีรายละเอียดวิธีประหยัดเงิน pantip ดังนี้ค่าซื้อสินค้า-บริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ค่าซื้อสินค้า-บริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ออก วิธีประหยัดเงินในกระเป๋าใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ซื้อสินค้า 40,000 บาท ไม่ได้แปลว่าจะหักภาษีได้ 40,000 บาท แต่จะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่นั้นอยู่ที่ฐานภาษีของตนเอง ต้องคำนวณจากเงินได้สุทธิที่เหลืออยู่ด้วย ซึ่งแต่ละขั้นจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามตารางดังต่อไปนี้

วิธีประหยัดเงิน pantip

วิธีประหยัดเงิน pantip

โครงการ “ช้อปดีมีคืน” มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุดเท่าไหร่ ?

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี (ไม่ได้สิทธิคืนภาษี)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 2,000 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,000 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 8,000 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,000 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 12,000 บาท)
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 14,000 บาท)

ตัวอย่างเช่น หากมีเงินได้สุทธิ 600,000 บาท ฐานภาษีอยู่ที่ 15% หากใช้จ่ายช้อปดีมีคืนเต็มวงเงิน 40,000 บาท จะหักลดหย่อนภาษีได้ 6,000 บาท

โดยในปี 2566 นี้ โครงการช้อปดีมีคืน ทางกรมสรรพากรได้ขยายการซื้อสินค้า-บริการเพิ่ม ประหยัดเงินยังไง โดยให้นำค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้เป็นครั้งแรกด้วยการประหยัด คือ

ประหยัดเงินยังไง

 1. สินค้า-บริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 2. หนังสือ (รวมถึง e-book)
 3. สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
 4. ค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (อ่านเพิ่มเติม: ข่าวดี!กินอยู่อย่างประหยัด 1 เดือ ช้อปดีมีคืน 2566 ค่าน้ำมัน ใช้ลดหย่อนภาษีได้)

วิธีประหยัดเงินในกระเป๋า

 1. ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 2. ค่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ
 3. ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 4. ค่าบริการอีบุ๊ก
 5. ค่าที่พักโรงแรม
 6. ค่าไกด์นำเที่ยว
 7. ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประหยัดเงิน ภาษาอังกฤษ (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต)
 8. ค่าเบี้ยประกัน

การประหยัด

ใครสามารถใช้สิทธิได้บ้าง?ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเสียภาษี ที่ต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการช้อปดีมีคืนไปลดหย่อนภาษี 2566 ที่จะต้องยื่นแบบในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 ในช่วงที่มีการให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยสามารถใช้สิทธิได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครช้อปดีมีคืนช้อปดีมีคืนปี 2566 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?ซื้อสินค้า หรือบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2566ต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น ยกเว้นการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) และหนังสือหรือ E-book ที่ใช้ใบเสร็จรับเงินได้ การประหยัด โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจนสินค้าและบริการที่จะใช้สิทวิธีประหยัดเงิน ชีวิตมนุษย์เงินเดือนธิลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หากจ่ายค่าสินค้าในปี 2565 แต่ไปใช้บริการในวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 จะไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ เพราะถือว่าไม่ได้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด ประหยัดเงิน

 

ขอบคุณเครดิตข่าว   sanook.com

 

ข่าวแนะนำ