เล็งดึง “ลิซ่า-มิลลิ” โปรโมทหัตถกรรมไทย

เล็งดึง “ลิซ่า-มิลลิ” 

เล็งดึง “ลิซ่า-มิลลิ” โปรโมทหัตถกรรมไทย หลังสร้างกระแสน่าสนใจและช่วยกันมั่นใจดันเป็นSoft Powerพร้อมเป็นดาวติ๊กตอก
เฟสบุ๊ค อิสตาแกรม และอื่น ๆ
ในการเป็นเครือข่ายสำคัญ ในเศรษฐกิจไทยหลังนายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศิลปหัตถกรรมไทยของคนรุ่นใหม่กลุ่มคน Gen Y ใวัย25-30ปีได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(Key Opinion Leader)
นักแสดงดังอย่างลิซ่า-มิลลิโปรโมตงานศิลปหัตถกรรม คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเข้าถึงได้ทุกกลุ่มด้วยลิซ่า-มิลลิ”นอกจากนี้

 

ยังมีแผนที่จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียออกมาเป็นช่องทางสื่อมห้กับคนรุ่นใหม่แพลตฟอร์ม Tiktok , Facebook , Instagram เพื่อสร้างให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เกิดไอเดียทัศนคติที่ดี เกิดควาศิลปหัตถกรรมไทย
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและสิ่งสำคัญรากฐานอัตลักษณ์ของชาติ ซึ่งค่านิยมและวัฒนธรรมงานศิลปหัตถกรรม  เหล่านี้ จะถูกส่งต่อสร้างกระแสนิยมออกไปในผู้คนในสังคมได้เพื่อให้เกิดงานศิลปหัตถกรรมไทยขนาดใหญ่ต่อไป
รวมทั้ง สามารถใช้เป็น Soft Power ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้

https://www.youtube.com/watch?v=bx7ldF1P3bo

ขอบคุณเครดิตจาก  https://www.thansettakij.com/economy/trade/541712