8 คำพูด ที่ไม่ควรพูดกับลูก มีผลเสียต่อพัฒนาการของเด็ก

8 คำพูด ที่ไม่ควรพูดกับลูก  7 คํา พูดที่ไม่ควรพูดกับลูก  10 คำพูดที่ไม่ควรพูด  5 เรื่องที่ พ่อ แม่ไม่ควรบังคับลูก  เราเป็นลูกที่ไม่ดี  แม่ชอบพูดให้เสียความมั่นใจ  ปล่อยวาง ลูกวัยรุ่น  จิตวิทยา ในการ คุยกับลูก  ไม่ชอบนิสัยแม่ 

  8 คำพูด ที่ไม่ควรพูดกับลูก 8 คำพูด ที่ไม่ควรพูดกับลูก มีผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก 7 คํา พูดที่ไม่ควรพูดกับลูกดังนั้นคำพูด จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ส่งเสริม หรือพัฒนาการลูกให้ไปในทิศทางที่คุณต้องการได้ และที่สำคัญคือการกระทำที่เป็นต้นแบบที่ดีของคุณที่สำคัญยิ่งกว่าด้วยเช่นกัน เด็กๆที่อยู่ในช่วงของวัยเรียนรู้ มักจะเป็นคนช่างสังเกต และจดจำรายละเอียด โดยเฉพาะคำพูดของผู้ใหญ่ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังคำพูดเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการเด็กได้ วันนี้เลยมีคำต้องห้ามมาฝากกัน ไปดูกันเลยค่ะว่ามีคำอะไรที่ไม่ควรพูด เพราะอาจจะทำให้ปิดกั้นพัฒนาการเด็กบ้าง1.ทำไมน่ารำคาญอย่างนี้คำพูดนี้ก็เช่นเดียวกัน กับคำพูดว่าไม่รักแล้ว เพราะจะบั่ นท อ นความรู้สึก เชื่อมั่นความสึกเติมเต็ม ในใจอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่แน่ใจว่า ตกลงพ่อแม่ ยังรักเขาหรือเปล่า ซึ่งคว า มมั่ นค งทางจิตใจของเด็ก เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้การรู้จักแบ่ งปั นการรู้จักตัวเองและคนอื่น2.หุบปากแล้วอยู่เงียบๆเด็กที่อยู่ในวัยที่กำลังหัดพูด

ฏ

ไม่ชอบนิสัยแม่

มักจะชอบพูดไปตามประสา หรือพูดอยู่ตลอดเวลา หากเด็กพูดคำที่ไม่เหมาะสม10 คำพูดที่ไม่ควรพูดคุณพ่อคุณแม่ก็ควรพูดหรือสอนกับลูกดีๆ อย่าแสดงอาการแสดงรำคาญ เวลาที่ลูกถามหรือสงสัย เพราะเด็กจะไม่กล้าถาม ไม่กล้าแสดงออก และรู้สึกเก็บกด และพัฒนาการของก็จะช้าลง เด็กก็จะไม่มีความสุขทั้งในการเรียน และเล่นกับเพื่อนๆนะคะไม่ควรพูดกับลูกแบบนี้3.ทำอะไรไม่ได้สักอย่างคำพูดนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็ไม่ชอบกันทั้งนั้นใช่ไหมละคะ ฟังแล้ว รู้สึกเสียความมั่นใจ ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ จะโมโหหรือโกรธสักแค่ไหน ก็ไม่ควรเผลอพูดคำนี้ออกมาเด็ดขาดเพราะนั้นจะทำให้เด็ก ไม่กล้าจะลองทำสิ่งใหม่ๆ พัฒนาการเด็ก ก็จะย้ำอยู่กับที่ และอาจจะไม่กล้าแสดงออก อีกต่อไป ดังนั้น ควรใช้คำพูด ในเชิงบวกเข้าไว้ค่อยๆสอนค่อยๆแนะนำและให้กำลังใจจะเป็นผลดีกว่านะคะ

8 คำ

จิตวิทยา ในการ คุยกับลูก

4.ต้องมีความเป็นลูกผู้ชายคำว่าต้องมีความเป็นลูกผู้ชายนั้น5 เรื่องที่ พ่อ แม่ไม่ควรบังคับลูก ไม่ควรพูดกับลูกนะคะ เพราะจะเป็นการปิดกั้น พัฒนาการเด็กลูกของคุณ อาจจะสับสนว่า การเป็นลูกผู้ชายนั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง เด็กอาจจะรู้สึกสับสนและลังเลในสิ่งที่จะทำ และไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นถูฏ หรือไม่ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ ควรที่จะแนะนำพฤติกรร ม ความเป็นผู้นำให้ลูก ได้เห็นป็นตัวอย่างที่ถูกต้อง5.ทำไมไม่ได้เหมือนลูกคนอื่นๆการเปรียบเทียบลูกกับพี่ๆน้องๆหรือเด็กคนอื่นๆ จะทำให้เด็กสูญเสียความมั่นใจ ขาดความเชื่อมั่น ไม่ควรพูดจาเปรียบเทียบลูก ถึงแม้จะทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เด็กอาจจะเก็บไปคิดน้อยใจติดค้างอยู่ในใจได้6.ทำแบบนี้เดี๋ยวไม่รักนะทำไมพ่อถึงทำกับลูกสาวแบบนี้? เพราะว่าคำพูดเหล่านี้ จะไปกระทบความรู้สึก เบื้องลึกในจิตใจลูกพูดกับลูกดี ไม่ได้แ

7 คํา พูดที่ไม่ควรพูดกับลูก

อย่าคิดว่าเป็นแค่คำพูดธรรมดาเอง ไม่มีอะไร ลูกคงรู้อยู่แล้วว่า พ่อแม่รักแต่ในความเป็นจริงคำพูดเหล่านี้ เป็นตัวบั่ นท เราเป็นลูกที่ไม่ดี อ นความรู้สึก7.อย่าทำแบบนี้เดี๋ยวตำรวจจับการขู่ด้วยการหลอก เช่น หลอกผีหรือเอาตำรวจมาขู่ การขู่เป็นการใช้คำพูด เพื่อสื่อออกมาว่า เมื่อทำแบบนี้แล้ว จะเกิดผลอะไรตามมาบ้าง ซึ่งภาษา ที่พ่อแม่สื่อส า รกับลูกเป็นสิ่งสำคัญ ในการลำดับความคิดของเด็ก การบอกเหตุและผลที่สอดคล้องกัน ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีกว่า และพัฒนาการทางสม อ ง และการเรียนรู้ ก็จะดีตามไปด้วยจิตวิทยา ในการ คุยกับลูก แต่การขู่ด้วยเรื่องไม่เป็นหตุผล ก็จะทำให้เด็กขาด กาเรียนรู้แบบเป็นเหตุเป็นผล และเมื่อโตขึ้น ก็อาจจะยิ่งไม่เชื่อฟัง เพราะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ควรพูดกับลูกแบบนี้นะ8.ล้อเลียนเรื่องน่าอายหรือปมด้อยการนำปมน้อย มาล้อเลียนหรือเรื่องน่าอาย ของลูกๆมาเล่ามาล้อ ให้คนอื่นฟัง พ่อแม่อาจจะไม่ได้คิดอะไร แต่ทราบไหมคะว่า อาจทำให้เกิดความเ จ็ บป ว ดเสียใจ เป็นปมที่ฝังอยู่ในใจลูกไปตลอดได้

8 คำพูดที่ลู

เราเป็นลูกที่ไม่ดี

สือ ส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคนหรือเจ้าของกิจการเพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูควาย แม่ชอบพูดให้เสียความมั่นใจส่วนมากไม่เติบโตเพราะไม่คิดนอกกรอบและไม่สร้างสรรค์และมักถูกหมาดูหมิ่นและหลอกใช้หมา ส่วนมากเติบโตในองค์กรแต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้ ต้องพึ่งเสือและควายในการเติบโตที่กล่าวถึงนี้คือลักษณะนิสัยบางประการของสัตว์เหล่านี้ที่ตรงกันกับนิสัยของคนบางคนที่อยู่ในบริษัทต่างๆแน่นอนว่าหากคุณสามารถใช้ประโยชน์บุคคลต่างๆ ดังเช่นที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันและใช้งานสัตว์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนที่สุดว่ามันย่อมเกิดเป็น

ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทอย่างเต็มที่เสือที่ฉลาดและมองการณ์ไกลจะเอาควายไปด้วยแต่ถ้าเป็นเสือปล่อยวาง ลูกวัยรุ่น บ้ าอำนาจมักจะเอาหมาไปด้วย ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็นและคนแต่ละคนอาจจะเป็น สั ต ว์หลายๆอย่างเปลี่ยนไปตามเวลา สนามและเ นื้ อ งานอ่ า นแล้วก็เห็นภาพทั่วๆไปในที่ทำงานทุกที่ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชนหรืองานส่วนตัว

จะเล็กจะใหญ่ในบ้ าน ร้านค้าก็มีให้เห็นทั่วไปไม่ชอบนิสัยแม่ ถ้าเราเป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการอย ากได้คนแบบไหนมาไว้ทำงานให้เราหันไปทางไหนก็มีเขี้ยวเล็บ มีเขา แถมมีเราอีกด้วยจะทำงานกันไปได้อย่างไร แข้งขาก็มีหมาเลียแผล่บๆตลอด คงต้องไปฉีดย ารอบสะดือบ่อยๆการใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นการใช้คนเป็นจึงเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ    8 คำพูด ที่ไม่ควรพูดกับลูก

 

เครดิต  fahhsai.com

 

เเนะนำ