กฎหมาย คาร์ซีท กรมศุลฯ แจงภาษีนำเข้า คาร์ซีท

รวมเรื่อง ‘คาร์ซีท’ ควรเลือกแบบไหน? การใช้ ค่า ร์ ซี ท ติดตั้งอย่างไร? ราคาเท่าไร?ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กไม่เกิน 6 ปี-สูงไม่เกิน 135 ซม. ต้องนั่งคาร์ซีทโปรแกรมซีเกมส์ 2021 ของนักกีฬาไทย ประจำวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 65อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565