รีวิว 6 ผักพื้นบ้าน ปลอดสาร ทานแล้วผอม น้ำหนักลด

ผักพื้นบ้าน คือ ผักที่เกิดตามขึ้นเองตามธรรมชาติตามลำห้วย บึง ไร่นา ในป่าสวนหลังบ้านเป็นผักที่มีมานานและชาวบ้านได้นำมาปลูกเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บมาทานและใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรรักษาโรคและประกอบอาหารเพื่อการบริโภคด้วยเป็นพืชผักที่ปลูกง่ายทนทานแต่ละประเภท/ชนิดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันซึ่งกฎธรรมชาติได้สร้างมาสามารถเก็บทานได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องใช้สารเคมีหรือฮอร์โมนในการดูแลก็ออกดอกแตกใบตามฤดูของผักแต่ละประเภทจึงเป็นที่นิยมของชาวบ้านใช้เป็นอาหารหลักของคนในชนบทมานานแล้ว ผักพื้นบ้านหายาก ปัจจุบันผักบางประเภทเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จัก ทานก็ไม่เป็นซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเพราะ