ตลาดหุ้น บริษัทแห่ระดมทุนผ่านตลาดหุ้นไทยอันดับสองของเอเชีย

ประเทศไทยยังคงรั้งตำแหน่งประเทศผู้นำที่สามารถระดมทุนจาก IPO ได้สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระดมทุนได้ทั้งหมด 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากหุ้น IPO ของ 28 บริษัท ซึ่งจำนวนเงินที่ระดมทุนได้ในปีนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับจำนวนเงินจากการระดมทุนในปี 2560-2562 (ที่ระดมทุนได้ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่ไม่ถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)